Sanolin
Personal Life Coaching

Geluksbepalers

Een van de meest fascinerende gebeurtenissen in ons leven is het aangaan van relaties.

Vanaf onze geboorte komen we in al direct contact met anderen, eerst met onze ouders en familie met wie we een biologische band hebben. Vervolgens krijgen we tal van andere relaties, op jongere leeftijd met vriendjes en vriendinnetjes, met onze leerkrachten op school en met mensen in onze directe omgeving. Deze hebben allen een grote invloed op onze persoonlijke ontwikkeling. 

We worden in hoge mate beïnvloed door de gedachten en visies van anderen. Dit kan in positieve maar ook in negatieve zin zijn. Wat vast staat is dat we geneigd zijn ons te spiegelen in de ander, waardoor we tegelijkertijd onszelf kunnen beperken in onze vrijheid van denken en handelen. We zoeken doorgaans een houvast bij de ander en leven over het algemeen met een positief gekleurd verwachtingspatroon op basis van veelal onuitgesproken verwachtingen. 

Gaandeweg gaan we in ons leven op zoek naar een partner met wie we hopen gelukkig oud te kunnen worden. Uit die relatie komen dikwijls kinderen, die op hun beurt ook weer kinderen kunnen krijgen. Ten aanzien van onze kinderen en  kleinkinderen nemen we ook een bepaalde relatie in. Dit kan soms veel energie vergen en ons helemaal in beslag nemen, net als de relatie met onze levenspartner. Ook op het werk krijgen we te maken met tal van relaties, niet alleen met collega’s, maar ook met leidinggevenden en externe contacten. De kunst is om een goede balans te creëren in al deze relaties, met als doel niet altijd alleen eenzijdig aandacht en energie in de ander te investeren, maar ook zelf ervoor te zorgen dat de relatie met de ander onszelf ook voldoende positieve energie en groei oplevert.

Onverwachte gebeurtenissen, zoals ingrijpende veranderingen in onze leef-, werk- en gezondheidssituatie, kunnen bijdragen tot een andere perceptie van de relatie met de ander. We veranderen nu eenmaal allemaal door de dingen die we persoonlijk beleven en veel van deze veranderingen zijn van tevoren niet of onvoldoende te overzien.

Als we kijken naar de relatie tussen levenspartners is bijvoorbeeld de keuze om een gezin te stichten een belangrijke omgevingsvariabele die het gedrag van levenspartners ten opzichte van elkaar drastisch kan beïnvloeden. In veel gevallen verslapt na het krijgen van kinderen de aandacht tussen beide partners en wordt deze dikwijls eenzijdig gefocust op de kinderen. Ook de situatie waarin één van beide partners (of allebei) kiest voor een succesvolle carrière kan tot gevolg hebben dat het nastreven van persoonlijke status of financiële verrijking hen in hun relatie voor de voeten gaat lopen. Hebben van materiële welvaart kan dan belangrijker worden dan er echt voor elkaar zijn. Te druk zijn op je werk of in je privéleven legt eveneens een grote druk op relaties.

Wanneer we onvoldoende met de ander communiceren ligt communicatie-erosie voortdurend op de loer. Op het moment dat een verwachting anders blijkt uit te vallen dan we ons hadden voorgesteld raken we teleurgesteld en kan dit het begin inluiden van een duurzame afstand tussen twee mensen in welke relatie dan ook die zij met elkaar onderhouden.

We houden doorgaans weinig rekening met mogelijke toekomstige veranderingen, wat dikwijls wordt ingegeven door de angst om te durven veranderen en te blijven hangen in de schijnveiligheid van onze comfortzone. We maken wel zo nu en dan de balans op van onze relatie, maar vergeten dat we telkens weer moeten bijschrijven in plaats van verder afschrijven op onze verhouding met de ander.

Wanneer het einde of een verstoorde balans van de persoonlijke levenscyclus met een levenspartner of andere relatie in zicht komt is het belangrijk om die relatie tijdig op te schonen, zeker wanneer we ons daar niet meer gelukkig in kunnen voelen en we ons gevoel voor zelfrespect en eigenwaarde dreigen te verliezen. Het opbrengen van voldoende tijd en gekwalificeerde aandacht voor elkaar is de Haarlemmer olie die een relatie gesmeerd doet lopen. Wanneer deze elementen gaan ontbreken en we steeds minder geneigd zijn om in alle redelijkheid en vanuit een positieve grondgedachte met elkaar over onze gevoelens te communiceren loopt in de meeste gevallen de relatie op de klippen met alle mogelijke vervolgschade van dien. Ongeacht of het gaat om werk- of privérelaties.

Goede relaties bepalen in hoge mate de wijze waarop je in het leven staat en betekenisvol kunt zijn voor zowel jezelf als voor anderen. Nadenken over wat zin geeft aan jouw leven en hoe je dit op relatief eenvoudige wijze vorm kunt geven komen in deze driedaagse coaching uitgebreid aan de orde. Zo zul je onder meer ervaren dat de zin van het leven vooral samenhangt met de zin in het leven!

In de zoektocht naar een hernieuwd en gezond evenwicht binnen relaties onderscheid ik de volgende zes G’s die  borg staan voor de zinvolle ontwikkeling van onze persoonlijke levenscyclus:

Allereerst de “G” van Gezondheid, waaronder ik naast de fysieke en mentale gezondheid vooral de geestelijke vrijheid versta. De “G” van Geluk staat in mijn belevenis voor persoonlijke ontplooiing en zingeving in het leven. Wanneer we voldoende gezond zijn wordt ons streven naar geluk in hoge mate bepaald door de “G” van Genegenheid, waartoe ik liefde, warmte en veiligheid reken.  Indien de liefdesrelatie tot de ander voldoende passie en uitdaging biedt is vervolgens de “G” van Genot synoniem voor fysieke aantrekkingskracht en plezierige sex. Hierbij speelt de Taal van de Liefde een prominente rol. Daarnaast staat de “G” van Geld voor financiële (on)afhankelijkheid. Bedenk dat het nastreven van status en materiële rijkdom een zware wissel trekken op je mentale gemoedsrust. Probeer los te komen van de 24/7 tijdgeest en gun jezelf voldoende vrije tijden leuke momenten, die helemaal niet veel geld hoeven te kosten.

Tot slot is ook de “G: van Geloof in jezelf van uitermate groot belang. Alleen jij bepaalt
immers hoe groot jouw wereld is en de plek die jouw relaties hierin innemen.

Tijdens de Sanolin coaching sessies gaan we dieper in op elk van deze Geluksbepalers.

  • Aqua de Valencia
  • dreamcatcher
  • Een paradijsje in de open lucht
  • homepage
  • strand 2