JobCreator        
 
Voor tal van opdrachtgevers hebben wij de volgende diensten met succes uitgevoerd:  • Begeleiden van boventallige medewerkers naar ander passend werk (1e spoor trajecten en outplacement) 
  • Coachen van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers op het gebied van een andere invulling van hun loopbaan bij een andere werkgever (2e spoor trajecten)
  • Duurzaam inzetbaar houden van medewerkers  in de diverse fases van hun loopbaan
  • Creëren van een gezonde werk-privébalans
  • Persoonlijke verbetertrajecten in eigen werk (“coaching on the job”)
  • Versterken van werkplezier bij medewerkers
  • Inzet van externe gecertificeerde vertrouwenspersonen (voor het behoud van een sociaal veilige werkomgeving)
  • Geven van advies bij complexe personeelsdossiers als constructieve sparringpartner.