JobCreator        
 

In welke situaties kun je een beroep op ons doen


Werken is in meer dan één opzicht waardevol. Naast het verwerven van een duurzaam inkomen voor voldoende financiële speelruimte is het vooral van belang dat je je werk met plezier kunt doen in een organisatie waarin je voldoende ruimte krijgt om jezelf verder te ontplooien binnen een sociaal veilige werkomgeving. 


Professionele begeleiding naar ander werk bij outplacement of langdurige arbeidsongeschiktheid


Het kan gebeuren dat je plotseling je baan dreigt te verliezen of dat je merkt dat je niet zo lekker meer in je vel zit in jouw huidige werk. Misschien hik je aan tegen een burn out of  loop je om een andere reden het risico om langdurig arbeidsongeschikt te raken. Wanneer je voor langere tijd jouw werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren zal er naar ander passend werk moeten worden gezocht. In veel gevallen krijg je dan te maken met een carrière switch. Je loopt aan tegen veranderende omstandigheden, die je soms even in onbalans kunnen brengen. In al deze situaties kun je een beroep op ons doen. Onze online coaching methodiek "Mijn Leven in Balans" kan je al in een vroeg stadium nieuwe positieve inzichten opleveren over jezelf en hoe je in werk en in je leven wilt staan.


In vrijwel alle gevallen hebben wij tot nu toe de onzekerheid als gevolg van ontslag of langdurige arbeidsongeschiktheid in positieve zin weten om te buigen. Daarvoor is onze loopbaan coaching gericht  op het (er)kennen van jouw eigen talenten, competenties en persoonlijke drijfveren. Je kunt zo jouw horizon op de arbeidsmarkt verbreden en binnen afzienbare tijd de overstap maken naar een nieuwe inspirerende baan. We introduceren je daarbij graag bij ons uitgebreide relatienetwerk van bedrijven en oud-deelnemers, waardoor je gemakkelijker kunt netwerken, informatie verwerven over bepaalde functies en je ook persoonlijk kunt presenteren. 


Volop persoonlijke aandacht omdat jíj centraal staat


JobCreator staat bekend om de persoonlijke aandacht die wordt gegeven aan elke individuele cliënt. Alvorens wij een loopbaan coaching traject opstarten heb je eerst een vrijblijvend en gratis intake gesprek met één van onze ervaren loopbaanadviseurs.
In dit gesprek brengen wij jouw persoonlijke situatie in kaart en polsen wij waar de speerpunten liggen voor de beste opzet van jouw loopbaan coaching traject. Wij leggen dit advies aan jou en jouw werkgever voor, zodat we exact weten welke dienstverlening onder welke voorwaarden is overeengekomen. Eventuele tussentijdse rapportages over de voortgang van het traject leggen wij eerst aan jou voor ter goedkeuring alvorens deze naar jouw werkgever worden toegezonden. Je kunt er verzekerd van zijn dat wij vertrouwelijk omgaan met de informatie die je ons tijdens het traject geeft.


Bij ons is niemand een nummer. Wij hebben een uitstekend beeld van de cliënten die wij coachen, zodat wij weten wie zich achter het CV bevindt. Het brede relatienetwerk binnen bedrijven dat wij de afgelopen decennia hebben opgebouwd stellen wij graag voor jou open, zodat je met onze bedrijfsrelaties en oud-deelnemers netwerkgesprekken kunt voeren en je breder kunt oriënteren op andere functies op de arbeidsmarkt. Wij zijn voorts gespecialiseerd in het begeleiden van oudere werkzoekenden. Voor deze categorie ervaringsdeskundigen organiseren wij ook de workshops “Goud voor Oud op de Arbeidsmarkt”  en “Fluitend naar je pensioen”.


Loopbaan coaching bij ons op kantoor, op een andere locatie en online, aan joú de keuze


De loopbaangesprekken kunnen zowel plaatsvinden bij jou thuis dan wel op een locatie in de buurt van jouw woonplaats. Als je in de regio Utrecht woonachtig bent kun je ook terecht op ons kantoor te Utrecht. Ook kun je kiezen voor online gesprekken via Teams, Zoom of Whatsapp video (al dan niet in combinatie met persoonlijke gesprekken), waardoor je minder tijd verliest aan op en neer reizen.
Van al onze cliënten horen wij dat zij blij zijn met onze positieve en energieke begeleiding. Zij durven daardoor stappen te zetten die zij eerder niet voor mogelijk hadden gehouden. Sommige cliënten maken een carrière switch of besluiten (gedeeltelijk) hun eigen onderneming of praktijk op te starten, waarbij wij hen professioneel ondersteunen bij het in kaart brengen van kansen in de markt voor hun op te starten dienstverlening. We denken mee in alle zaken die verband houden met het ondernemerschap en delen daarbij graag onze eigen ervaringen uit het verleden.


Wanneer je overweegt een aanvullende opleiding te gaan volgen of een bij- of omscholingstraject om jouw kansen op ander werk te vergroten, dan adviseren wij je graag bij het maken van een verstandige keuze. Daarbij kijken wij tevens naar de reële kansen op werk die het volgen van aanvullende opleidingen je concreet bieden gelet op veel aangeboden functies op de arbeidsmarkt.

Duur van de loopbaan coaching


Vooraf komen we overeen hoeveel maanden de loopbaan coaching in principe gaat duren. Voor outplacement kan de duur variëren van 3 tot 6-9 maanden. In het kader van nazorg kun je ook een beroep op ons blijven doen als de overeengekomen duur is verstreken. Ons motto luidt: "Onze dienstverlening zit er pas op als jij bent geselecteerd voor de job!". Ook nadat je bent begonnen in je nieuwe baan houden we graag contact en kun je desgewenst zo nu en dan met ons blijven sparren en advies vragen.  

Voor een 2e spoor traject omvat de duur maximaal 12 maanden, dan wel korter wanneer je weer volledig bent ge-reïntegreerd in je oude functie. Mocht je binnen deze periode niet meer je oorspronkelijke functie kunnen uitvoeren, dan sluiten we het traject samen af door het opstellen van een WIA aanvraag bij het UWV in overleg met je werkgever.